Certificacions Batch de fàrmacs i certificacions BatchG® gratuïtesSense Límits Essentials dels corredors es compromet a controlar la seguretat i la qualitat per sobre i per sobre dels estàndards de la indústria de suplements dietètics participant en el programa de certificació de suplements certificats BSCG.

Essentials dels corredors A continuació, s'han certificat molts més de 497 medicaments. BSCG's Un programa rigorós no només protegeix contra les drogues de la llista prohibida de l'Agència Mundial Antidopatge sinó que inclou totes les categories de medicaments amb recepta, sense recepta i il.lícits que no hi ha cap altre programa comparable.

Obteniu més informació sobre la certificació BSCG i cerqueu la nostra
Productes bàsics Runners en el fàrmac certificat
Gratuït® Base de dades